Лісова сертифікація

Державне агентство лісових ресурсів України

Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства

Державне підприємство «Добрянське лісове господарство»

 

Основні положення плану ведення господарства в ДП «Добрянське ЛГ» на 2019 рік

 

Цілі ведення господарства

Господарська діяльність лісгоспу спрямована на раціональне та ефективне використання лісових ресурсів. Підвищення ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих, естетичних, корисних функцій лісу.

 

Соціально-економічні умови діяльності підприємства та характер використання прилеглих територій

Підприємство розташоване в одному адміністративному районі – Ріпкинському. Район розташування лісгоспу відноситься до сільськогосподарських районів Чернігівської області із слабо розвинутою промисловістю. Провідною галуззю народного господарства є вирощування зернових і картоплі. Лісистість адміністративного району, на території якого розташований лісгосп складає 31 %. Ліси на території лісгоспу розташовані в основному в північно-західній частині великими та малими масивами.

 

Організаційна структура підприємства (кількість працюючих, кількість і назва підрозділів, тощо)

Станом на 01.01.2019 року облікова чисельність працюючих на підприємстві становить 300 чоловік. Організаційна структура лісгоспу складається з 7-ми лісництв (Олександрівське, Олешнянське, Добрянське, Комарівське, Новояриловицьке, Ріпкинське, Чудівське), які діляться на 43 майстерських дільниці, 2-х нижніх складів (Добрянський, Олешнянський), автотранспортний цех.

 

Опис лісів підприємства:

 • площа лісів лісгоспу становить 41396 га;
 • запас загальний – 10713,85 тис. кбм;
 • запас на 1 га – 288 кбм;
 • середній вік – 59 років;
 • породний склад – 8Сз1Дз1Бп;
 • річний приріст – 4,86 м3/га

 

Площа лісів різних категорій захисності та обмеження у лісокористуванні

 • ліси природоохоронного, наукового призначення займають площу – 3005,1 га;
 • рекреаційно-оздоровчі ліси – 1318,6 га;
 • захисні ліси – 4408 га;
 • експлуатаційні ліси – 31583,7 га

 

Запланована до заготівлі кількість лісової продукції (загальна і по окремих видах)

 • заготівля деревини – 121685 м3;
 • лісоматеріали круглі – 83937 м3;
 • дров’яна деревини для технологічних потреб – 16700 м3;
 • паливна деревина – 21048 м3

 

Відсоток використання річного приросту

 • 69,7%

 

Середня заробітна плата по підприємству – поточна і запланована

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працюючого за 2018 рік склала 15366 грн., запланований показник на 2019 рік – 10400 грн.

 

Заплановані відрахування підприємства до місцевого бюджету

В 2019 році підприємством планується відрахування до місцевого бюджету в розмірі 12,0 млн. грн..

 

Технічна забезпеченість підприємства, зокрема заготівельною технікою та устаткуванням, яке використовується в екологічно безпечний спосіб

 • забезпечено

 

Площа лісових культур, які планується створити, в т.ч. на землях лісового фонду;

В 2019 році запланований обсяг по відтворенню лісових насаджень становить – 260 га.

 

Кількість і площа об’єктів ПЗФ, кількість і перелік рідкісних видів та видів, що перебувають під загрозою зникнення або зникаючих, які виявлені і охороняються на території підприємства;

Площа природно-заповідного фонду лісгоспу становить – 3110,83 га, в т.ч.:

 • заказники місцевого значення – 13 об’єктів 1776,6 га;
 • пам’ятки природи – 4 об’єкти 8,23 га;
 • заповідні урочища – 3 об’єкти 1326 га.

Рослини, занесені до «Червоної Книги України», які зустрічаються в лісах Добрянського лісгоспу:

 

 • Півники сибірські
 • Коручка чемерниковидна
 • Любка дволиста
 • Плаун річний
 • Гніздівка звичайна
 • Лілія лісова

Тварини, занесені до «Червоної Книги України», які зустрічаються в лісах Добрянського лісгоспу:

 • Лелека чорний

Заплановані заходи із підтримки й збереження ОЦЗЛ.

Основними заходами з підтримки та збереження ОЦЗЛ по лісгоспу є:

 • Охорона від незаконних рубок та браконьєрства;
 • Заборона або обмежена господарська діяльність;
 • Підтримання належного санітарного стану;
 • Захист від викиду побутового сміття та його прибирання.

 

 

Примітки:

 1. Цей перелік не є остаточним і може змінюватися в залежності від побажань підприємства і рекомендацій чи зауважень аудиторів.
 2. «Основні положення плану ведення господарства в ДП «…………. ЛГ» є окремим коротким документом, надрукованим на принтері або типографським способом або розміщеним на сайті підприємства.
 3. Документ має бути доступним для відвідувачів, його можна вільно отримати в канцелярії або приймальні підприємства та в лісництвах. Всім зацікавленим сторонам копії цих документів надсилаються поштою за їхньою вимогою.
 4. Документ можна об’єднати із доступним для громадськості коротким документом з основними результатами моніторингу, який потрібен згідно Критерію 8.5.

 

 

Державне агентство лісових ресурсів України

Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства

Державне підприємство «Добрянське лісове господарство»

 

 

Основні результати моніторингу в

ДП «Добрянське лісове господарство»

 

 1. Обсяги всіх видів заготовленої лісової продукції

Підприємством в 2018 році від усіх видів рубок було заготовлено 137711 м3 ліквідної деревини, в тому числі на рубках головного користування заготовлено 89303 м3, на рубках пов’язаних та непов’язаних з веденням лісового господарства 48408 м3.

 1. Відсоток використання поточного приросту

Відсоток використання поточного приросту по підприємству становить 69,7%.

 

 1. Площі лісовідновлення і лісорозведення

Відтворення лісів в 2018 році підприємством проведено на площі 258,6 га, що становить 111% річного завдання. Основною лісоутворюючою породою являється сосна звичайна.

 1. Дані про стан лісів

Лісовий фонд ДП «Добрянське лісове господарство» знаходиться в задовільному стані. Лісогосподарська діяльність ведеться на основі базового лісовпорядкування та коригується враховуючи непереривне лісовпорядкування. Всі рубки проводяться відповідно до чинного законодавства та затвердженої розрахункової лісосіки

 1. Результати екологічних та соціальних наслідків лісозаготівель та інших лісогосподарських заходів

Проведені лісогосподарські заходи в 2018 році мали незначний екологічний вплив на навколишнє природне середовище. Всі заходи з пом’якшення того чи іншого впливу були виконані, на всіх ділянках суцільних зрубів створено лісові культури. Негативні соціальні наслідки лісозаготівель та інших лісогосподарських робіт відсутні.

 1. Витрати, продуктивність і ефективність ведення лісового господарства

Загалом в 2018 році на ведення лісового господарства підприємством було витрачено 26850,0 тис. грн.. Обсяг реалізованої продукції склав 147284 тис. грн.. продуктивність праці склала 468,2 тис. грн.

 1. Моніторинг стану ОЦЗЛ та ефективності проведених в них заходів.

Стан ОЦЗЛ можна оцінити, як задовільний. В 2018 році ніяких господарських заходів на даних територіях не проводилось. Підприємство займається їх охороною та наглядом.

 

 

 

Примітки:

 1. Цей перелік не є остаточним і може змінюватися в залежності від побажань підприємства і рекомендацій чи зауважень аудиторів.
 2. «Основні результати моніторингу в ДП «………… ЛГ» є окремим коротким документом, надрукованим на принтері або типографським способом або розміщеним на сайті підприємства.
 3. Документ має бути доступним для відвідувачів, його можна вільно отримати в канцелярії або приймальні підприємства та в лісництвах. Всім зацікавленим сторонам копії цих документів надсилаються поштою за їхньою вимогою.
 4. Документ можна об’єднати із доступним для громадськості коротким документом з основними положеннями плану ведення господарства, який потрібен згідно Критерію 7.4.

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ

стану ОЦЗЛ, проведеного у 2018 році у ДП «Добрянське ЛГ»

Місцерозташування ОЦЗЛ (лісництво, квартал, ділянка) Характеристика ОЦЗЛ Результат моніторингу стану ОЦЗЛ у порівнянні з минулорічними показниками (зміни, характер змін) Ким проведений моніторинг Дата проведення моніторингу
1 Ріпкинське 37-48 кв.

«Присторонська дача»

Сосново-дубові насадження віком до 85 років штучного походження Стан об’єкту задовільний, спостерігається всихання сосни звичайної внаслідок ураження стовбуровими шкідниками

Господарські заходи не проводились

Лісничий Ріпкинського л-ва Зогий О.П., ст..майстер лісу Луцай О.Д.

майстер лісу Вдовенко В.П.

Червень-листопад 2018 року
2 Ріпкинське 1-12 кв. «Нова Зимниця» Високопродуктивні насадження різних дерев та кущів Стан об’єкту задовільний, спостерігається всихання сосни звичайної внаслідок ураження стовбуровими шкідниками(верхівковий короїд)

Господарські заходи не проводились

Лісничий Ріпкинського л-ва Зогий О.П., ст..майстер лісу Луцай О.Д.

майстер лісу Опанасенко М.І.

Травень, серпень, жовтень 2018 року
3 Чудівське 7-9 кв.

«Волноша»

Листяні водоохоронні насадження з перевагою дуба Стан об’єкту задовільний, погіршення в стані не спостерігаються Господарські заходи не проводились Лісничий Чудівського л-ва Тютюнник В.А.,

Пом.лісничого Манжула К.П., майстер лісу

Травень, серпень, жовтень 2018 року
4 Чудівське 63,67,68,71 кв.

«Чудівський масив»

Високопродуктивний ліс віком 75-85 років з перевагою сосни та дуба Стан об’єкту задовільний, спостерігається незначне всихання в соснових насадженнях. Проведено СРВ кв 68 вид. 1 Лісничий Чудівського л-ва Тютюнник В.А.,

Пом.лісничого Манжула К.П., майстер лісу

Травень – грудень 2018 року
5 Олешнянське 11,12 кв.

«Олешнянська дача»

Високопродуктивні соснові насадження віком 40-80 р. Стан об’єкту задовільний, спостерігається куртинне всихання сосни звичайної Проведено СРВ в кв 11 вид. 20,22,26,29

кв.12 вид. 3,4,10,14

Лісничий Олешнянського л-ва Сорока М.Г.,

пом.лісничого Коршак М.П., майстер лісу Штаненко В.Д.

Травень, червень, серпень, грудень 2018 року
6 Олександрівське 52,62 кв.

«Олександрівський масив»

Високопродуктивний змішаний сосновий і осиковий ліс Стан об’єкту задовільний, погіршення в стані не спостерігаються Господарські заходи не проводились Лісничий Олександрівського л-ва Щербаков В.В., пом лісничого Єрмак Н.П., майстер лісу Шевцов В.Л. Травень, серпень-жовтень 2018 р.
7 Добрянське 49,50,107,

116 кв.

«Володимирівська дача»

Високопродуктивний сосновий ліс 40-90 р. Стан об’єкту задовільний, погіршення в стані не спостерігаються Господарські заходи не проводились Лісничий Добрянського л-ва Ковальчук С.І., пом лісничого КулікВ.П., майстер лісу Вітров О.Л., Федій І.В. Травень, серпень, жовтень 2018 р.
8 Чудівське 95,96 кв.

«Северин»

Болотний масив Стан об’єкту задовільний, погіршення в стані не спостерігаються Господарські заходи не проводились Лісничий Чудівського л-ва Тютюнник В.А.,

Пом.лісничого Манжула К.П., майстер лісу Михайленко С.М.

Вересень 2018 р.
9 Ріпкинське 7,8,11 кв.

«Рублене»

Низинне осикове болото Стан об’єкту задовільний, погіршення в стані не спостерігаються Господарські заходи не проводились Лісничий Ріпкинського л-ва Зогий О.П., ст..майстер лісу Луцай О.Д.

майстер лісу Опанасенко М.І.

Серпень 2018 р.
10 Олешнянське 1-4 кв.

«Кички»

Типове лісове болото Стан об’єкту задовільний, погіршення в стані не спостерігаються Господарські заходи не проводились Лісничий Олешнянського л-ва Сорока М.Г.,

Пом.лісничого Коршак М.П., майстер лісу Степанець О.І.

Серпень 2018 р.
11 Олешнянське 41,42,43,60,61,63, 64 кв.

«Чорне болото»

Верхівє р. Чорна Стан об’єкту задовільний, спостерігається всихання сосни звичайної внаслідок ураження стовбуровими шкідниками Господарські заходи не проводились Лісничий Олешнянського л-ва Сорока М.Г.,

пом.лісничого Коршак М.П., майстер лісу Конон М.Є.

Серпень, жовтень 2018 року
12 Н.Яриловичі 60,61 кв.

Урочище «Дор»

Болотний масив Стан об’єкту задовільний, спостерігається всихання сосни звичайної внаслідок ураження стовбуровими шкідниками Господарські заходи не проводились Лісничий Н.Яриловицького л-ва Мамоненко М.І., пом лісничого Савченко Д.Ю., майстер лісу Ткаченко В.В. Серпень, жовтень 2018 року
13 Добрянське, 122 кв.

 

Дендрологічний сад Стан об’єкту задовільний, погіршення в стані не спостерігаються проводилось розчищення захаращеності, вивіз сміття, покращення естетичного вигляду та рекреаційної привабливості Лісничий Добрянського л-ва Ковальчук С.І., пом лісничого Кулік В.П., майстер лісу Жук С.О. Травень – грудень 2018 року
14 Добрянське, 110, 111 кв. Лісові масиви навколо ставків Стан об’єкту задовільний, погіршення в стані не спостерігаються Проводилось прибирання захаращеності, вивіз сміття Лісничий Добрянського л-ва Ковальчук С.І., пом лісничого КулікВ.П., майстер лісу Федій І.В. Постійно протягом року
15 Ріпкинське, 40 кв.

«Сосни Присторонщини»

Дві унікальні по формі сосни віком понад 150 р. Стан об’єкту задовільний, погіршення в стані не спостерігаються Господарські заходи не проводились Лісничий Ріпкинського л-ва Зогий О.П., ст..майстер лісу Луцай О.Д.

майстер лісу Вдовенко В.П.

Липень, вересень 2018 р.
16 Добрянське, 27 кв.

«Сушнянський дуб»

Дуб віком біля 300 років із своєрідною кроною та діаметром стовбура понад 1,3 м Стан об’єкту задовільний, погіршення в стані не спостерігаються Прибирання сміття, та захаращеності Лісничий Добрянського л-ва Ковальчук С.І., пом лісничого КулікВ.П., майстер лісу Жук С.О. Травень, червень, вересень 2018 р.
17 Чудівське, кв. 93

Урочище «Чорна річка»

Листяний ліс з поселенням бобрів на обводнених ділянках Стан об’єкту задовільний, погіршення в стані не спостерігаються, популяція бобрів збільшується. Господарські заходи не проводились Лісничий Чудівського л-ва Тютюнник В.А.,

Пом.лісничого Манжула К.П., майстер лісу

Серпень 2018 р.

Державне агентство лісових ресурсів України

Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства

Державне підприємство «Добрянське лісове господарство»

 

Основні положення плану ведення господарства в ДП «Добрянське ЛГ» на 2018 рік

 

Цілі ведення господарства

Господарська діяльність лісгоспу спрямована на раціональне та ефективне використання лісових ресурсів. Підвищення ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих, естетичних, корисних функцій лісу.

 

Соціально-економічні умови діяльності підприємства та характер використання прилеглих територій

Підприємство розташоване в одному адміністративному районі – Ріпкинському. Район розташування лісгоспу відноситься до сільськогосподарських районів Чернігівської області із слабо розвинутою промисловістю. Провідною галуззю народного господарства є вирощування зернових і картоплі. Лісистість адміністративного району, на території якого розташований лісгосп складає 31 %. Ліси на території лісгоспу розташовані в основному в північно-західній частині великими та малими масивами.

 

Організаційна структура підприємства (кількість працюючих, кількість і назва підрозділів, тощо)

Станом на 01.01.2018 року облікова чисельність працюючих на підприємстві становить 304 чоловіки. Організаційна структура лісгоспу складається з 7-ми лісництв (Олександрівське, Олешнянське, Добрянське, Комарівське, Новояриловицьке, Ріпкинське, Чудівське), які діляться на 43 майстерських дільниці, 2-х нижніх складів (Добрянський, Олешнянський), автотранспортний цех.

 

Опис лісів підприємства:

 • площа лісів лісгоспу становить 41396 га;
 • запас загальний — 10412470 кбм;
 • запас на 1 га – 281 кбм;
 • середній вік – 57 років;
 • породний склад – 8Сз1Дз1Бп;
 • річний приріст – 4,78 м3/га

 

Площа лісів різних категорій захисності та обмеження у лісокористуванні

 • ліси природоохоронного, наукового призначення займають площу – 3005,1 га;
 • рекреаційно-оздоровчі ліси – 1318,6 га;
 • захисні ліси – 4408 га;
 • експлуатаційні ліси – 32664,3 га

 

Запланована до заготівлі кількість лісової продукції (загальна і по окремих видах)

 • заготівля деревини – 115200 м3;
 • лісоматеріали круглі – 83960 м3;
 • дров’яна деревини для технологічних потреб – 15860 м3;
 • паливна деревина – 15380 м3

 

Відсоток використання річного приросту

 • 69,7%

 

Середня заробітна плата по підприємству – поточна і запланована

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працюючого за 2017 рік склала 12587 грн., запланований показник на 2018 рік – 9000 грн.

 

Заплановані відрахування підприємства до місцевого бюджету

В 2018 році підприємством планується відрахування до місцевого бюджету в розмірі 10,0 млн. грн..

 

Технічна забезпеченість підприємства, зокрема заготівельною технікою та устаткуванням, яке використовується в екологічно безпечний спосіб

 • забезпечено

 

Площа лісових культур, які планується створити, в т.ч. на землях лісового фонду;

В 2018 році запланований обсяг по відтворенню лісових насаджень становить – 260 га.

 

Кількість і площа об’єктів ПЗФ, кількість і перелік рідкісних видів та видів, що перебувають під загрозою зникнення або зникаючих, які виявлені і охороняються на території підприємства;

Площа природно-заповідного фонду лісгоспу становить – 3110,83 га, в т.ч.:

 • заказники місцевого значення – 13 об’єктів 1776,6 га;
 • пам’ятки природи – 4 об’єкти 8,23 га;
 • заповідні урочища – 3 об’єкти 1326 га.

Рослини, занесені до «Червоної Книги України», які зустрічаються в лісах Добрянського лісгоспу:

 

 • Півники сибірські
 • Коручка чемерниковидна
 • Любка дволиста
 • Плаун річний
 • Гніздівка звичайна
 • Лілія лісова

Тварини, занесені до «Червоної Книги України», які зустрічаються в лісах Добрянського лісгоспу:

 • Лелека чорний

Заплановані заходи із підтримки й збереження ОЦЗЛ.

Основними заходами з підтримки та збереження ОЦЗЛ по лісгоспу є:

 • Охорона від незаконних рубок та браконьєрства;
 • Заборона або обмежена господарська діяльність;
 • Підтримання належного санітарного стану;
 • Захист від викиду побутового сміття та його прибирання.

 

 

Примітки:

 1. Цей перелік не є остаточним і може змінюватися в залежності від побажань підприємства і рекомендацій чи зауважень аудиторів.
 2. «Основні положення плану ведення господарства в ДП «…………. ЛГ» є окремим коротким документом, надрукованим на принтері або типографським способом або розміщеним на сайті підприємства.
 3. Документ має бути доступним для відвідувачів, його можна вільно отримати в канцелярії або приймальні підприємства та в лісництвах. Всім зацікавленим сторонам копії цих документів надсилаються поштою за їхньою вимогою.
 4. Документ можна об’єднати із доступним для громадськості коротким документом з основними результатами моніторингу, який потрібен згідно Критерію 8.5.

 

Державне агентство лісових ресурсів України

Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства

Державне підприємство «Добрянське лісове господарство»

 

 

Основні результати моніторингу в

ДП «Добрянське лісове господарство»

 

 1. Обсяги всіх видів заготовленої лісової продукції

Підприємством в 2017 році від усіх видів рубок було заготовлено 135110 м3 ліквідної деревини, в тому числі на рубках головного користування заготовлено 99852 м3, на рубках пов’язаних та непов’язаних з веденням лісового господарства 35258 м3.

 1. Відсоток використання поточного приросту

Відсоток використання поточного приросту по підприємству становить 69,7%.

 

 1. Площі лісовідновлення і лісорозведення

Відтворення лісів в 2017 році підприємством проведено на площі 295,8 га, що становить 118% річного завдання. Основною лісоутворюючою породою являється сосна звичайна.

 1. Дані про стан лісів

Лісовий фонд ДП «Добрянське лісове господарство» знаходиться в задовільному стані. Лісогосподарська діяльність ведеться на основі базового лісовпорядкування та коригується враховуючи непереривне лісовпорядкування. Всі рубки проводяться відповідно до чинного законодавства та затвердженої розрахункової лісосіки

 1. Результати екологічних та соціальних наслідків лісозаготівель та інших лісогосподарських заходів

Проведені лісогосподарські заходи в 2017 році мали незначний екологічний вплив на навколишнє природне середовище. Всі заходи з пом’якшення того чи іншого впливу були виконані, на всіх ділянках суцільних зрубів створено лісові культури. Негативні соціальні наслідки лісозаготівель та інших лісогосподарських робіт відсутні.

 1. Витрати, продуктивність і ефективність ведення лісового господарства

Загалом в 2017 році на ведення лісового господарства підприємством було витрачено 17250,0 тис. грн.. Обсяг реалізованої продукції склав 126020 тис. грн.. продуктивність праці склала 418700 грн.

 1. Моніторинг стану ОЦЗЛ та ефективності проведених в них заходів.

Стан ОЦЗЛ можна оцінити, як задовільний. В 2017 році ніяких господарських заходів на даних територіях не проводилось. Підприємство займається їх охороною та наглядом.

 

 

 

Примітки:

 1. Цей перелік не є остаточним і може змінюватися в залежності від побажань підприємства і рекомендацій чи зауважень аудиторів.
 2. «Основні результати моніторингу в ДП «………… ЛГ» є окремим коротким документом, надрукованим на принтері або типографським способом або розміщеним на сайті підприємства.
 3. Документ має бути доступним для відвідувачів, його можна вільно отримати в канцелярії або приймальні підприємства та в лісництвах. Всім зацікавленим сторонам копії цих документів надсилаються поштою за їхньою вимогою.
 4. Документ можна об’єднати із доступним для громадськості коротким документом з основними положеннями плану ведення господарства, який потрібен згідно Критерію 7.4.

 

 

 

 

 

Загальні відомості про лісову сертифікацію

Лісова сертифікація – оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку. Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства шляхом виконання відповідних загальновизнаних і таких, що заслуговують на довіру, стандартів. Екологічно збалансоване і відповідальне ведення лісового господарства забезпечує заготівлю лісоматеріалів та іншої лісової продукції при одночасному збереженні біорізноманіття та продуктивності лісів, природних екологічних процесів.

Соціально орієнтоване ведення лісового господарства сприяє зростанню добробуту місцевого населення і суспільства в цілому, а також стимулює місцеве населення зберігати лісові ресурси.

Економічно життєздатне використання лісових ресурсів означає, що лісове господарство і лісокористування організовані й управляються таким чином, щоб бути прибутковими, проте не за рахунок виснаження лісових ресурсів і природних екосистем.

Сертифікація ведення лісового господарства (або лісова сертифікація) — це відносно новий процес, який швидко розвивається і стрімко змінює звичний вигляд світової торгівлі

лісоматеріалами. Якщо раніше при укладанні контрактів на постачання лісопродукції

покупців цікавили якість, строки постачання та ціна, то тепер до цих вимог додається ще й вимога екологічної сертифікації.

Площа сертифікованих лісів у світі невпинно зростає і перевищує 355 млн. га. Сертифікована лісова продукція вже широко продається на розвинених ринках, все більша кількість споживачів надає їй перевагу. Наявність сертифікованої продукції стає пропуском на екологічно чутливі європейські ринки, особливо таких країн як Німеччина, Великобританія та Голландія.

Вигоди, які отримує підприємство від проведення сертифікації, є такими:

 • Наявність сертифікованої продукції поліпшує доступ на екологічно чутливі ринки.
 • Пропозиції на постачання сертифікованої продукції зазвичай надходять від найбільш

солідних компаній, тому вони більш довготермінові та стабільні.

 • Сертифікація істотно поліпшує імідж підприємства та полегшує маркетинг його

продукції.

 • Сертифікована продукція зазвичай має більшу ціну отже підвищує прибуток.

Крім цього сертифікація сприяє модернізації виробничого процесу, підвищенню

ефективності системи охорони праці та техніки безпеки на робочих місцях, підвищенню професійної відповідальності персоналу, забезпеченню сталості користування лісовими ресурсами, тощо.

Практично в усьому світі вкладення грошей в сертифікацію окупається і є корисним, як для бізнесу, так і для персоналу самого лісогосподарського підприємства.

Існуючі схеми лісової сертифікації

До національних систем сертифікації, наприклад, відноситься Канадська система

сертифікації, що базується на серії стандартів CAN/ CSA-Z808-96 і CAN/ CSA-Z809-96, система сертифікації SFI (Sustainable Forest Initiative – ініціатива сталого управління лісами) Американської лісової та паперової асоціації, тощо. Міжнародними є сертифікати відповідності стандартам ISO (Міжнародної організації по стандартах), системи FSC (ЛОР – Лісової Опікунської Ради), системи PEFC (ПСЛС – Програма Схвалення Лісової Сертифікації).

Сертифікати ЛОР і ПСЛС підтверджують відсутність негативного впливу ведення лісового господарства на лісові екосистеми, а логотипи цих систем сертифікації ставляться на продукцію. Зміст сертифікатів ЛОР і ПСЛС полягає в тому, щоб показати покупцям, що лісова продукція отримана з лісів, де процес ведення лісового господарства відповідає певним вимогам і критеріям. Обидві ці системи застосовують знак відповідності, що ставиться на продукцію, використовується в торгівлі й допомагає покупцям знаходити та обирати сертифіковану продукцію.

Програма схвалення Лісової сертифікації була створена в 1999 році в Європі з ініціативи приватних власників лісу, незадоволених тим, що система ЛОР була на той час мало пристосована для дрібних (у кілька десятків або сотень гектарів) лісових володінь. В основу покладені національні системи сертифікації, розроблені на основі критеріїв і індикаторів сталого ведення лісового господарства, прийнятих Міністерською конференцією із захисту лісів у Європі. Головною проблемою цієї системи є те, що до цього часу лише поодинокі великі компанії – покупці у Європі висловилася на підтримку цієї системи, оскільки побоюються реакції з боку неурядових екологічних організацій, негативно настроєних стосовно системи ПСЛС. Саме через це сертифікована за схемою ПСЛС продукція на сьогоднішній день не дає відчутних ринкових переваг тим, хто сертифікувався

за нею, і, фактично, лише заміщує раніше несертифіковану лісопродукцію.

Основним конкурентом системи сертифікації ПСЛС є система ЛОР, створена в 1993 році кількома торгівельними і екологічними організаціями і яка домінує на ринку сертифікованої лісової продукції. ЛОР — неурядова організація, яку підтримують екологічні та лісопромислові організації.

Система ЛОР є системою сертифікації, що динамічно розвивається в останні роки.

Площа лісів, сертифікованих за цією системою перевищує 129 млн. га в усьому світі (за станом на травень 2010 р.). Ця система сертифікації користується найвищою довірою споживачів, які стурбовані питаннями стану довкілля і збереженням лісів, оскільки підтримується такими потужними неурядовими екологічними організаціями, як Фонд охорони дикої природи (WWF), Грінпіс та інші.

Завданнями Лісової Опікунської Ради є:

 1. Підготовка універсальних принципів і критеріїв, на основі яких проводиться

сертифікація в усьому світі.

 1. Акредитація компаній-аудиторів
 2. Розробка правил проведення та процедур сертифікації.

ЛОР розробила 10 принципів сталого ведення лісового господарства за якими оцінюється виконання підприємствами, що виявили бажання сертифікуватися, вимог сталого

ведення лісового господарства. ЛОР рекомендує створювати національні й регіональні стандарти, засновані на 10 вищезгаданих глобальних принципах. Спосіб створення таких стандартів є найбільш репрезентативним, оскільки передбачає узгодження точок зору всіх зацікавлених сторін, включаючи неурядові організації.

Сертифікаційний процес за схемою ЛОР

Сертифікація за системою ЛОР є добровільним процесом і проводиться лише за умови бажання і готовності постійного лісокористувача засвідчити документально стале ведення лісового господарства і лісокористування на підприємстві.

Об’єктами сертифікації можуть бути:

 • система ведення лісового господарства, тобто сукупність управлінських, організаційних та технологічних процесів під час лісовідновлення і лісорозведення, охорони і відтворення лісів, рубок формування і оздоровлення лісів, збереження біологічного різноманіття, загального та спеціального користування лісовими ресурсами, забезпечення продукування лісами корисних властивостей, інших видів використання земель лісового фонду (мисливство, рекреація тощо), що об’єднані за господарськими та іншими ознаками в межах одного (під час індивідуальної сертифікації) або декількох (під час групової або регіональної сертифікації) лісокористувачів;
 • походження лісової продукції, тобто управлінські, організаційні та технологічні процеси руху лісової продукції (деревини, інших продуктів лісу чи виробів, які повністю чи частково виготовлені з їхнім використанням) від лісозаготівельника до кінцевого споживача.

Відповідно розрізняють:

 • сертифікацію системи ведення лісового господарства, тобто оцінку відповідності якості ведення лісового господарства та лісокористування визначеним стандартам.
 • сертифікацію ланцюга походження лісової продукції, тобто оцінку відповідності походження продукції та підтвердження того, що в процесі її виготовлення налагоджено спеціальний облік та ідентифікацію сировини і матеріалів, отриманих або виготовлених з лісової продукції, які надходять з сертифікованих лісів, що забезпечує їхню відмінність від продукції іншого походження. На лісогосподарському підприємстві сертифікується система ведення лісового господарства та ланцюг походження лісової продукції.

Сертифікація проводиться:

 • спеціально акредитованими Лісовою Опікунською Радою аудиторськими компаніями. Кожна аудиторська компанія, у свою чергу, зареєструвала в Лісовій Опікунській Раді власну програму проведення оцінки;
 • або на основні національного (регіонального) стандарту добровільної лісової сертифікації, ухваленого ЛОР, або (за відсутності національного стандарту) за програмою сертифікації та стандартом аудиторської компанії;
 • шляхом здійснення попереднього, основного, планових та позапланових аудитів;
 • на підставі контракту, який укладається на 5 років, тобто термін дії сертифікату становить 5 років, після чого всю процедуру треба повторювати.

На даний час ДП «Добрянське лісове господарство» на основі проведеної оцінки компанією NEPCon сертифіковано на відповідність вимогам сертифікаційних стандартів Forest Stewardship Council ™ (FSC™) лісоуправління.

Добрянка0002Добрянка0001

 

Відомість особливо цінних для збереження лісів, виявлених на території ДП «Добрянське лісове господарство»

 

Перелік репрезентативних ділянок лісових екосистем виділених на території ДП «Добрянське лісове господарство».

 

Основні результати моніторингу в ДП «Добрянське лісове господарство» за 2015 рік.

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ

стану ОЦЗЛ, проведеного у 2016 році у ДП «Добрянське ЛГ»

Місцерозташування ОЦЗЛ (лісництво, квартал, ділянка) Характеристика ОЦЗЛ Результат моніторингу стану ОЦЗЛ у порівнянні з минулорічними показниками (зміни, характер змін)
1 Ріпкинське 37-48 кв.

«Присторонське дача»

Сосново-дубові насадження віком до 85 років штучного походження Стан об’єкту задовільний, спостерігається незначне всихання сосни звичайної.

Господарські заходи не проводились

2 Ріпкинське 1-12 кв. «Нова Зимниця» Високопродуктивні насадження різних дерев та кущів Стан об’єкту задовільний, погіршення в стані не спостерігаються Господарські заходи не проводились
3 Чудівське 7-9 кв.

«Волноша»

Листяні водоохоронні насадження з перевагою дуба Стан об’єкту задовільний, погіршення в стані не спостерігаються Господарські заходи не проводились
4 Чудівське 63,67,68,71 кв.

«Чудівський масив»

Високопродуктивний ліс віком 75-85 років з перевагою сосни та дуба Стан об’єкту задовільний, погіршення в стані не спостерігаються Господарські заходи не проводились
5 Олешнянське 11,12 кв.

«Олешнянська дача»

Високопродуктивні соснові насадження віком 40-80 р. Стан об’єкту задовільний, спостерігається куртинне всихання сосни звичайної Господарські заходи не проводились
6 Олександрівське 52,62 кв.

«Олександрівський масив»

Високопродуктивний змішаний сосновий і осиковий ліс Стан об’єкту задовільний, погіршення в стані не спостерігаються Господарські заходи не проводились
7 Добрянське 49,50,107,

116 кв.

«Володимирівська дача»

Високопродуктивний сосновий ліс 40-90 р. Стан об’єкту задовільний, погіршення в стані не спостерігаються Господарські заходи не проводились
8 Чудівське 95,96 кв.

«Северин»

Болотний масив Стан об’єкту задовільний, погіршення в стані не спостерігаються Господарські заходи не проводились
9 Ріпкинське 7,8,11 кв.

«Рублене»

Низинне осикове болото Стан об’єкту задовільний, погіршення в стані не спостерігаються Господарські заходи не проводились
10 Олешнянське 1-4 кв.

«Кички»

Типове лісове болото Стан об’єкту задовільний, погіршення в стані не спостерігаються Господарські заходи не проводились
11 Олешнянське 41,42,43,60,61,63, 64 кв.

«Чорне болото»

Верхівє р. Чорна Стан об’єкту задовільний, погіршення в стані не спостерігаються Господарські заходи не проводились
12 Н.Яриловичі 60,61 кв.

Урочище «Дор»

Болотний масив Стан об’єкту задовільний, погіршення в стані не спостерігаються Господарські заходи не проводились
13 Добрянське, 122 кв.

 

Дендрологічний сад Стан об’єкту задовільний, погіршення в стані не спостерігаються проводилось розчищення захаращеності, вивіз сміття, покращення естетичного вигляду та рекреаційної привабливості
14 Добрянське, 110, 111 кв. Лісові масиви навколо ставків Стан об’єкту задовільний, погіршення в стані не спостерігаються Проводилось прибирання захаращеності, вивіз сміття
15 Ріпкинське, 40 кв.

«Сосни Присторонщини»

Дві унікальні по формі сосни віком понад 150 р. Стан об’єкту задовільний, погіршення в стані не спостерігаються Господарські заходи не проводились
16 Добрянське, 27 кв.

«Сушнянський дуб»

Дуб віком біля 300 років із своєрідною кроною та діаметром стовбура понад 1,3 м Стан об’єкту задовільний, погіршення в стані не спостерігаються Прибирання сміття, та захаращеності
17 Чудівське, кв. 93

Урочище «Чорна річка»

Листяний ліс з поселенням бобрів на обводнених ділянках Стан об’єкту задовільний, погіршення в стані не спостерігаються, популяція бобрів збільшується. Господарські заходи не проводились

 

Примітки:

Моніторинг стану ОЦЗЛ базується на:

 • щорічних матеріалах по зміні стану лісового фонду, зібраних державною лісовпорядною організацією;
 • матеріалах польових обстежень (зоологічних, ботанічних, лісопатологічних тощо);
 • тривалих стаціонарних дослідженнях (закладання пробних площ для відстеження стану цінностей, що зберігаються, та їх динаміки);
 • спеціальних обстеженнях, що проводяться працівниками лісогосподарського підприємства.

Ці методи можуть комбінуватися.

На основі вказаних вище досліджень, обстежень і матеріалів робиться висновок про характер змін, якщо вони спостерігалися (випадкові зміни, що викликані природними процесами, позитивні або негативні тренди). В останньому випадку плануються заходи з виправлення ситуації.


 

Моніторинг оцінки ефективності господарських заходів

в ДП «Добрянське ЛГ».

Місце проведення: лісництво, квартал, виділ Вид заходу Основні результати та відмічені недоліки у виконанні
1 Добрянське л-во кв. 122 Прибирання сміття та захаращеності Господарський захід виконано добре, покращено рекреаційну привабливість
2 Добрянське л-во, кв. 110, 111

 

Прибирання сміття та захаращеності Господарський захід виконано добре, покращено рекреаційну привабливість
Добрянське л-во, кв. 27 Прибирання сміття та захаращеності Господарський захід виконано добре, покращено рекреаційну привабливість

 

Примітка:

Моніторинг оцінки ефективності господарських заходів проводиться на основі польової інспекції, аналізу технологічних карт на виконання робіт, актів виконаних робіт та актів огляду місць проведення лісогосподарських заходів.

 

 

 

Державне агентство лісових ресурсів України

Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства

Державне підприємство «Добрянське лісове господарство»

 

Основні положення плану ведення господарства в ДП «Добрянське ЛГ» на 2017 рік

 

Цілі ведення господарства

Господарська діяльність лісгоспу спрямована на раціональне та ефективне використання лісових ресурсів. Підвищення ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих, естетичних, корисних функцій лісу.

 

Соціально-економічні умови діяльності підприємства та характер використання прилеглих територій

Підприємство розташоване в одному адміністративному районі – Ріпкинському. Район розташування лісгоспу відноситься до сільськогосподарських районів Чернігівської області із слабо розвинутою промисловістю. Провідною галуззю народного господарства є вирощування зернових і картоплі. Лісистість адміністративного району, на території якого розташований лісгосп складає 31 %. Ліси на території лісгоспу розташовані в основному в північно-західній частині великими та малими масивами.

 

Організаційна структура підприємства (кількість працюючих, кількість і назва підрозділів, тощо)

Станом на 01.01.2017 року облікова чисельність працюючих на підприємстві становить 303 чоловіки. Організаційна структура лісгоспу складається з 7-ми лісництв (Олександрівське, Олешнянське, Добрянське, Комарівське, Новояриловицьке, Ріпкинське, Чудівське), які діляться на 43 майстерських дільниці, 2-х нижніх складів (Добрянський, Олешнянський), автотранспортний цех.

 

Опис лісів підприємства:

 • площа лісів лісгоспу становить 41396 га;
 • запас загальний — 10412470 кбм;
 • запас на 1 га – 281 кбм;
 • середній вік – 57 років;
 • породний склад – 8Сз1Дз1Бп;
 • річний приріст – 4,78 м3/га

 

Площа лісів різних категорій захисності та обмеження у лісокористуванні

 • ліси природоохоронного, наукового призначення займають площу – 3005,1 га;
 • рекреаційно-оздоровчі ліси – 1318,6 га;
 • захисні ліси – 4408 га;
 • експлуатаційні ліси – 32664,3 га

 

Запланована до заготівлі кількість лісової продукції (загальна і по окремих видах)

 • заготівля деревини – 114896 м3;
 • лісоматеріали круглі – 85920 м3;
 • дров’яна деревини для технологічних потреб – 17464 м3;
 • паливна деревина – 11512 м3

 

Відсоток використання річного приросту

 • 69,7%

 

Середня заробітна плата по підприємству – поточна і запланована

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працюючого за 2016 рік склала 10147 грн., запланований показник на 2017 рік – 8500 грн.

 

Заплановані відрахування підприємства до місцевого бюджету

В 2017 році підприємством планується відрахування до місцевого бюджету в розмірі 9,0 млн. грн..

 

Технічна забезпеченість підприємства, зокрема заготівельною технікою та устаткуванням, яке використовується в екологічно безпечний спосіб

 • забезпечено

 

Площа лісових культур, які планується створити, в т.ч. на землях лісового фонду;

В 2017 році запланований обсяг по відтворенню лісових насаджень становить – 260 га.

 

Кількість і площа об’єктів ПЗФ, кількість і перелік рідкісних видів та видів, що перебувають під загрозою зникнення або зникаючих, які виявлені і охороняються на території підприємства;

Площа природно-заповідного фонду лісгоспу становить – 3110,83 га, в т.ч.:

 • заказники місцевого значення – 13 об’єктів 1776,6 га;
 • пам’ятки природи – 4 об’єкти 8,23 га;
 • заповідні урочища – 3 об’єкти 1326 га.

Рослини, занесені до «Червоної Книги України», які зустрічаються в лісах Добрянського лісгоспу:

 • Сон-трава велика
 • Любка велика
 • Журавлина дрібноплодна

Тварини, занесені до «Червоної Книги України», які зустрічаються в лісах Добрянського лісгоспу:

 • П’явка медична
 • Вусач великий дубовий західний
 • Лелека чорний
 • Норка звичайна

Заплановані заходи із підтримки й збереження ОЦЗЛ.

Основними заходами з підтримки та збереження ОЦЗЛ по лісгоспу є:

 • Охорона від незаконних рубок та браконьєрства;
 • Заборона або обмежена господарська діяльність;
 • Підтримання належного санітарного стану;
 • Захист від викиду побутового сміття та його прибирання.

 

 

 

 

Примітки:

 1. Цей перелік не є остаточним і може змінюватися в залежності від побажань підприємства і рекомендацій чи зауважень аудиторів.
 2. «Основні положення плану ведення господарства в ДП «…………. ЛГ» є окремим коротким документом, надрукованим на принтері або типографським способом або розміщеним на сайті підприємства.
 3. Документ має бути доступним для відвідувачів, його можна вільно отримати в канцелярії або приймальні підприємства та в лісництвах. Всім зацікавленим сторонам копії цих документів надсилаються поштою за їхньою вимогою.
 4. Документ можна об’єднати із доступним для громадськості коротким документом з основними результатами моніторингу, який потрібен згідно Критерію 8.5.

 

 

 

 

 

Державне агентство лісових ресурсів України

Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства

Державне підприємство «Добрянське лісове господарство»

 

 

Основні результати моніторингу в

ДП «Добрянське лісове господарство»

 

 1. Обсяги всіх видів заготовленої лісової продукції

Підприємством в 2015 році від усіх видів рубок було заготовлено 139574 м3 ліквідної деревини, в тому числі на рубках головного користування заготовлено 101479 м3, на рубках пов’язаних та непов’язаних з веденням лісового господарства 37806 м3.

 1. Відсоток використання поточного приросту

Відсоток використання поточного приросту по підприємству становить 69,5%.

 

 1. Площі лісовідновлення і лісорозведення

Відтворення лісів в 2015 році підприємством проведено на площі 301 га, що становить 111,5% річного завдання. Основною лісоутворюючою породою являється сосна звичайна.

 1. Дані про стан лісів

Лісовий фонд ДП «Добрянське лісове господарство» знаходиться в задовільному стані. Лісогосподарська діяльність ведеться на основі базового лісовпорядкування та коригується враховуючи непереривне лісовпорядкування. Всі рубки проводяться відповідно до чинного законодавства та затвердженої розрахункової лісосіки

 1. Результати екологічних та соціальних наслідків лісозаготівель та інших лісогосподарських заходів

Проведені лісогосподарські заходи в 2016 році мали незначний екологічний вплив на навколишнє природне середовище. Всі заходи з пом’якшення того чи іншого впливу були виконані, на всіх ділянках суцільних зрубів створено лісові культури. Негативні соціальні наслідки лісозаготівель та інших лісогосподарських робіт відсутні.

 1. Витрати, продуктивність і ефективність ведення лісового господарства

Загалом в 2016 році на ведення лісового господарства підприємством було витрачено 16728,2 тис. грн.. Обсяг реалізованої продукції склав 112644,0 тис. грн.. продуктивність праці склала 306932 грн.

 1. Моніторинг стану ОЦЗЛ та ефективності проведених в них заходів.

Стан ОЦЗЛ можна оцінити, як задовільний. В 2016 році ніяких господарських заходів на даних територіях не проводилось. Підприємство займається їх охороною та наглядом.

 

 

 

Примітки:

 1. Цей перелік не є остаточним і може змінюватися в залежності від побажань підприємства і рекомендацій чи зауважень аудиторів.
 2. «Основні результати моніторингу в ДП «………… ЛГ» є окремим коротким документом, надрукованим на принтері або типографським способом або розміщеним на сайті підприємства.
 3. Документ має бути доступним для відвідувачів, його можна вільно отримати в канцелярії або приймальні підприємства та в лісництвах. Всім зацікавленим сторонам копії цих документів надсилаються поштою за їхньою вимогою.
 4. Документ можна об’єднати із доступним для громадськості коротким документом з основними положеннями плану ведення господарства, який потрібен згідно Критерію 7.4.

 

Залишити свій коментар

Вгору
© 2019    Копіювання матеріалів сайту дозволено тільки за наявності активного посилання   //    Войти